Дексдор (Dexdor) – инструкция по применению

Дексдор инструкция

Дексдор (Dexdor) - инструкция по применению

ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування препарату

ДЕКСДОР

( DEXDOR )

Склад

діюча речовина: 1 мл містить дексмедетомідину гідрохлориду 118 мкг, еквівалентно
100 мкг дексмедетомідину;

допоміжні речовини: натрію хлорид, вода для ін’єкцій.

Лікарська форма

Концентрат для розчину для інфузій.

Фармакотерапевтична група

Снодійні та седативні засоби. Код АТС N05C M18.

Показання

Седація від легкого до помірного ступеня у відділеннях інтенсивної терапії під час або після інтубації.

Протипоказання

Підвищена чутливість до дексмедетомідину або до будь-якої з допоміжних речовин препарату.

Спосіб застосування та дози

Тільки для госпітального застосування.

Дозування для дорослих

Пацієнтів, яким вже проведена інтубація та які знаходяться в стані седації, можна переводити на Дексдор із початковою швидкістю інфузії 0,7 мкг/кг/год, яку можна поступово корегувати в межах дози 0,2-1,4 мкг/кг/год для досягнення бажаного рівня седації. Для ослаблених пацієнтів слід розглянути доцільність застосування найнижчої початкової швидкості інфузії. Слід зазначити, що дексмедетомідин є дуже сильнодіючим, отже, швидкість інфузії вказується на одну годину.

Зазвичай ударна доза навантаження не потрібна. Пацієнтам, яким необхідний більш швидкий початок седації, можна спочатку вводити навантажувальну інфузію 0,5-1,0 мкг/кг протягом 20 хв, тобто початкову інфузію 1,5-3 мкг/кг/год протягом 20 хв.

Швидкість початкової інфузії після навантажувальної інфузії становить 0,4 мкг/кг/год, що потім можна корегувати.

Пацієнти літнього віку: пацієнтам літнього віку корегування дози зазвичай не потребується.

Порушення функції нирок: пацієнтам з порушенням функції нирок корегування дози зазвичай не потребується.

Порушення функції печінки: Дексдор метаболізується в печінці, тому його слід з обережністю застосовувати пацієнтам з порушенням функції печінки. Слід розглянути доцільність застосування зниженої підтримуючої дози.

Тривалість курсу застосування залежить від необхідності перебування пацієнта у стані седації. Немає досвіду застосування Дексдору протягом періоду більше 14 днів.

Спосіб застосування

Дексдор повинні вводити особи, які мають досвід лікування пацієнтів, що потребують інтенсивної терапії. Препарат слід застосовувати лише у вигляді розведеної внутрішньовенної інфузії із застосуванням контрольованого інфузійного пристрою.

Ампули та флакони призначені тільки для індивідуального застосування в одного пацієнта.

Приготування розчину

Перед застосуванням Дексдор можна розбавляти у 5 % розчині глюкози, розчині Рінгера, манітолі або 0,9 % розчині натрію хлориду для досягнення бажаної концентрації
4 мкг/мл. У таблиці нижче наведені об’єми, необхідні для приготування інфузії.

Таблиця

Об’єм Дексдору, концентрату для приготування розчину для інфузій, млОб’єм розчинника, млЗагальний об’єм інфузії, мл
24850
496100
10240250
20480500

Обережно струсити, щоб добре перемішати розчин.

Перед застосуванням препарати для парентерального застосування слід візуально перевірити на наявність сторонніх часток та зміни кольору.

Дексдор сумісний з наступними внутрішньовенними рідинами та препаратами: лактатний розчин Рінгера, 5 % розчин глюкози, 0,9 % розчин натрію хлориду, 20 % манітол, тіопентал натрію, етомідат, векуроній бромід, панкуроній бромід, сукцинілхолін, атракурію бесилат, мівакурію хлорид, рокуронію бромід, глікопіролату бромід, фенілефрину гідрохлорид, атропіну сульфат, допамін, норадреналін, добутамін, мідазолам, морфіну сульфат, фентанілу цитрат і замінник плазми (Haemaccel®).

Побічні реакції

Побічними реакціями, про які найчастіше повідомлялося при застосуванні Дексдору, є артеріальна гіпотензія, артеріальна гіпертензія та брадикардія, які виникають приблизно у 25 %, 15 % та 13 % пацієнтів відповідно.

Артеріальна гіпотензія та брадикардія також були найчастішими серйозними побічними реакціями, пов’язаними з Дексдором, які виникали у 1,7 % та 0,9 % рандомізованих пацієнтів відділень інтенсивної терапії відповідно.

Частота виникнення побічних реакцій має наступну класифікацію: дуже часто (≥1/10); часто (≥1/100,

Источник: https://MedTab.com.ua/deksdor/instrukciya/

Дексдор – инструкция по применению, показания, дозы, аналоги

Дексдор (Dexdor) - инструкция по применению

Категория Доктор поможет   2018-02-15 01:02:11

Инструкция по применению:

1. Форма выпуска и состав

2. Показания к применению

3. Противопоказания

4. Способ применения и дозировка

5. Побочные действия

6. Особые указания

7. Лекарственное взаимодействие

8. Аналоги

9. Сроки и условия хранения

10. Условия отпуска из аптек

Дексдор – препарат, применяемый для седации.

Форма выпуска и состав

Лекарственная форма выпуска Дексдора – концентрат для приготовления раствора для инфузий: бесцветный, прозрачный (в бесцветных стеклянных ампулах по 2 мл либо флаконах по 4 или 10 мл, в картонной пачке 5 или 25 ампул либо 1 флакон).

Состав 1 мл концентрата:

 • активное вещество: дексмедетомидин – 0,1 мг (гидрохлорид дексмедетомидина – 0,118 мг);
 • вспомогательные компоненты: хлорид натрия – 8,83 мг; вода для инъекций – до 1 мл.

Показания к применению

Дексдор назначают находящимся в отделении интенсивной терапии взрослым для седации в случаях, когда необходимая глубина седации не превышает пробуждение в ответ на ую стимуляцию (соответствует диапазону 0–3 балла по шкале возбуждения-седации Ричмонда).

Противопоказания

 • острые цереброваскулярные патологии;
 • неконтролируемая артериальная гипотензия;
 • атриовентрикулярная блокада II–III степени (в случаях отсутствия искусственного водителя ритма);
 • период лактации;
 • возраст до 18 лет;
 • индивидуальная непереносимость компонентов препарата.

Применение Дексдора у беременных женщин возможно только в случаях крайней необходимости (связано с отсутствием данных, подтверждающих безопасность/эффективность препарата).

Способ применения и дозировка

Дексдор должен применяться только в условиях стационара.

Препарат должен вводиться специалистом, который имеет опыт лечения в условиях интенсивной терапии.

Пациентов, которым проводят искусственную вентиляцию легких, можно перевести на дексмедетомидин с начальной скоростью инфузии 0,7 мкг/кг/ч с последующей постепенной коррекцией дозы в диапазоне 0,2–1,4 мкг/кг/ч (для достижения необходимой глубины седации, доза зависит от реакции больного). Начальная скорость инфузии у ослабленных пациентов может быть уменьшена.

Дексдор относится к числу мощных средств, поэтому скорость его введения приводится в расчете на часы. После проведения коррекции дозы в течение одного часа целевая глубина седации может не достигаться. Введение насыщающей дозы препарата не рекомендовано, поскольку при этом увеличивается частота появления побочных реакций.

После введения Дексдора до наступления клинического эффекта допустимо применение мидазолама или пропофола.

Опыта применения препарата на протяжении более 14 дней нет (в таких случаях необходимо проводить регулярный мониторинг состояния).

Дексдор метаболизируется в печени, в связи с чем при печеночной недостаточности его следует применять с осторожностью (показано уменьшение поддерживающей дозы).

Побочные действия

К наиболее частым нарушениям относятся снижение/повышение артериального давления и брадикардия. Наиболее серьезными побочными реакциями являются снижение артериального давления и брадикардия.

Возможные побочные действия (> 10% – очень часто; > 1% и < 10% – часто; > 0,1% и < 1% – нечасто; > 0,01% и < 0,1% – редко; < 0,01% – очень редко):

 • пищеварительная система: часто – тошнота, рвота, ксеростомия; нечасто – вздутие живота;
 • дыхательная система: часто – угнетение дыхания; нечасто – апноэ, одышка;
 • метаболизм и питание: часто – гипергликемия, гипогликемия; нечасто – гипоальбуминемия, метаболический ацидоз;
 • сердечно-сосудистая система: очень часто – брадикардия, снижение/повышение артериального давления; часто – инфаркт миокарда или ишемия, тахикардия; нечасто – снижение сердечного выброса, атриовентрикулярная блокада I степени;
 • психика: часто – ажитация; нечасто – галлюцинации;
 • общие нарушения и местные реакции: часто – синдром отмены, гипертермия; нечасто – жажда, неэффективность лекарственного средства.

Особые указания

Дексдор предназначен только для применения в условиях интенсивной терапии, в других условиях применять его не рекомендовано. Во время введения раствора нужно осуществлять непрерывный мониторинг сердечной деятельности. У неинтубированных больных должен осуществляться мониторинг дыхания (связано с риском угнетения дыхания и, в отдельных случаях, появления апноэ).

Для обеспечения седации при применении миорелаксантов или в качестве средства индукции интубации Дексдор применяться не должен.

Препарат снижает артериальное давление и частоту сердечных сокращений, но в более высоких концентрациях может приводить к периферической вазоконстрикции, которая в свою очередь может приводить к повышению артериального давления.

Дексдор, как правило, глубокую седацию не вызывает, поэтому больных можно легко разбудить.

Это нужно принимать во внимание в случаях непереносимости такого профиля действия, в частности, при необходимости глубокой седации или при тяжелых сердечно-сосудистых болезнях.

Болюсное введение, а также применение насыщающей дозы препарата не рекомендовано, поэтому при необходимости нужно использовать альтернативные методы немедленного контроля ажитации.

При введении Дексдора больным с сопутствующей брадикардией нужно соблюдать осторожность. Сведения о применении препарата при частоте сердечных сокращений < 60 ограничены, что требует особого контроля состояния.

Обычно брадикардия лечения не требует, но в большинстве случаев она хорошо купируется м-холиноблокаторами либо снижением дозы препарата. Больные, которые занимаются спортом и имеют низкую частоту сердечных сокращений, могут проявлять особенную чувствительность к отрицательному хронотропному эффекту Дексдора (есть сведения об остановке синусового узла).

У больных с сопутствующей артериальной гипотензией (в особенности рефрактерной к вазоконстрикторам), в т. ч.

хронической, сниженным функциональным резервом или гиповолемией (к группе риска относятся пожилые пациенты и больные с тяжелой желудочковой дисфункцией) гипотензивный эффект Дексдора может быть более выраженным, что требует особого контроля состояния.

Снижение артериального давления обычно проведения особых мероприятий не требует, но в случаях необходимости следует быть готовым к снижению дозы, применению вазоконстрикторов и/или средств для восполнения объема циркулирующей крови.

При наличии поражений вегетативной системы (в частности, связанных с травмами спинного мозга) гемодинамические эффекты после введения Дексдора могут носить более выраженный характер и требовать особого внимания.

При введении нагрузочной дозы препарата может наблюдаться транзиторное повышение артериального давления одновременно с периферическим вазоконстрикторным эффектом, в связи с чем применение нагрузочной дозы не рекомендовано.

Терапия повышенного артериального давления в большинстве случаев не требуется, однако может потребоваться снижение скорости введения раствора.

При повышенной концентрации очаговая вазоконстрикция может иметь большее значение у больных с ишемической болезнью сердца либо тяжелыми цереброваскулярными болезнями, поэтому такие больные нуждаются в пристальном наблюдении.

У пациентов, имеющих признаки ишемии головного мозга или миокарда, нужно рассмотреть вероятность понижения дозы Дексдора или отмены его введения.

Сочетанное применение Дексдора с лекарственными средствами с седативным эффектом либо препаратами, оказывающими влияние на сердечно-сосудистую систему, требует осторожности, что связано с возможным аддитивным эффектом.

В некоторых случаях может наблюдаться легкое пробуждение, когда пациенты после стимуляции быстро приходят в сознание. При отсутствии иных клинических симптомов этот признак изолированно рассматриваться как неэффективность препарата не должен.

При тяжелой печеночной недостаточности нужно соблюдать осторожность, поскольку избыточное введение Дексдора (из-за его сниженного клиренса) может приводить к увеличению риска появления побочных действий и чрезмерной седации.

Вероятнее всего Дексдор судорожную активность не подавляет, поэтому применять его как монотерапию при эпилептическом статусе не следует.

Опыт применения препарата у пациентов с такими тяжелыми неврологическими состояниями, как период после проведения нейрохирургических операций и травма головы, ограничен. В этих случаях требуется соблюдение осторожности, в особенности при необходимости глубокой седации.

Нужно принимать во внимание, что Дексдор понижает внутричерепное давление и церебральный кровоток.

При появлении ажитации и повышения артериального давления сразу после отмены Дексдора нужно учитывать возможность развития синдрома отмены.

У больных, имеющих склонность к развитию злокачественной гипертермии, профиль безопасности не изучен, в связи с чем применение препарата у этой группы больных не рекомендовано. В случаях появления устойчивой необъяснимой лихорадки Дексдор нужно отменить.

Лекарственное взаимодействие

При сочетанном применении Дексдора с некоторыми препаратами/веществами возможно развитие следующих эффектов:

 • средства для анестезии, наркотические анальгетики, препараты с седативным и снотворным действием (изофлуран, пропофол, алфентанил, мидазолам): усиление их эффекта (может потребоваться коррекция доз Дексдора или этих лекарственных средств);
 • лекарственные средства, приводящие к снижению артериального давления и развитию брадикардии, включая β-адреноблокаторы: усиление указанных эффектов.

Аналоги

Информация об аналогах отсутствует.

Сроки и условия хранения

Хранить при температуре до 25 °C. Беречь от детей.

Срок годности – 3 года.

Раствор после разведения можно использовать на протяжении 24 часов в случаях его хранения при температуре 2– 8 °С.

Условия отпуска из аптек

Отпускается по рецепту.

Дексдор: цены в интернет-аптеках

Дексдор 100мкг/мл 2мл №5 ампулы

Дексдор 100мкг/мл 2мл №25 ампулы

Источник: http://live4x.ru/articles.php?id=20832

Дексдор (dexdor) инструкция, отзывы, цена, описание

Дексдор (Dexdor) - инструкция по применению

ОРИОН ФАРМА, ООО (Россия)

АТХ: N05CM18 (Dexmedetomidine)

Препарат для внутривенной анестезии

МКБ: Z51.4 Подготовительные процедуры для последующего лечения или обследования, не классифицированные в других рубриках

Дексмедетомидин является высокоселективным агонистом α2-адренорецепторов с широким спектром фармакологических свойств. Обладает сильным симпатолитическим эффектом благодаря снижению высвобождения норэпинефрина из окончаний симпатических нервов.

Седативный эффект обусловлен сниженным возбуждением голубого пятна, основного норадренергического ядра, которое находится в стволе мозга.

Воздействуя на этот участок, дексмедетомидин оказывает седативный эффект (подобный природному сну без быстрого движения глаз), при этом одновременно позволяет пациенту находиться в пробужденном и активном состоянии.

Дексмедетомидин оказывает анестезирующее и умеренное обезболивающее действие; обезболивающее действие было продемонстрировано у пациентов с хронической болью в нижней части спины.

Влияние на сердечно-сосудистую систему зависит от дозы; при более низких скоростях инфузии доминирует центральное действие, которое приводит к снижению ЧСС и АД. При более высоких дозах преобладают периферические сосудосуживающие эффекты, что приводит к повышению системного сосудистого сопротивления и АД, в то время как брадикардия становится более выраженной. Дексмедетомидин практически не оказывает угнетающего действия на дыхательную систему.

Показания

Фармакокинетику дексмедетомидина оценивали после быстрого в/в применения у здоровых добровольцев и длительной в/в инфузии пациентам в отделении интенсивной терапии. Дексмедетомидин демонстрирует 2-компартментную модель распределения. У здоровых до…

посмотреть полностью

Дозировка

Только для госпитального применения.Доза для взрослых пациентов.

Пациентов, которым уже проведена интубация и которые находятся в состоянии седации, можно переводить на Дексдор с начальной скоростью в/в инфузии 0.7 мкг/кг/ч, которую можно … посмотреть полностью

В клиническом и постмаркетинговых исследованиях сообщалось о нескольких случаях передозировки дексмедетомидина.
Максимальная скорость инфузии дексмедетомидина, о которой сообщалось в этих случаях, достигала 60 мкг/кг/ч в течение 36 мин и 30 мкг… посмотреть полностью Одновременное применение Дексдора с анестетиками, седативными средствами, снотворными препаратами и опиоидами может привести к потенцированию их эффектов. Специфические исследования подтвердили потенцирование эффектов при одновременном применении … посмотреть полностью При применении Дексдора чаще всего сообщалось о артериальной гипотензии, АГ и брадикардии, которые возникали приблизительно у 25; 15 и 13% пациентов соответственно. Артериальная гипотензия и брадикардия также были наиболее частыми серьезными побоч… посмотреть полностью Дексдор не следует применять в период беременности, за исключением случаев, когда польза от применения препарата для матери превышает риск для плода/ребенка. Данные о применении дексмедетомидина у беременных ограничены.
Репродуктивная токсично… посмотреть полностью Дексдор метаболизируется в печени, поэтому его следует с осторожностью применять у пациентов с нарушением функции печени. Следует рассмотреть целесообразность применения низкой поддерживающей дозы. Пациентам с нарушением функции почек коррекция дозы обычно не требуется. Безопасность и эффективность не установлены. Пациентам данной возрастной категории коррекция дозы обычно не требуется. Дексдор предназначен только для применения в отделениях интенсивной терапии. Во время инфузии Дексдора у всех пациентов следует постоянно контролировать функцию сердца. Пациентам, которым не проведена интубация, следует контролировать дыхательную … посмотреть полностью c осторожностью применяется при беременности, противопоказан при кормлении грудью, c осторожностью применяется при нарушениях функции печени, возможно применение при нарушениях функции почек, противопоказан для детей, возможно применение пожилыми … посмотреть полностью Фармакокинетику дексмедетомидина оценивали после быстрого в/в применения у здоровых добровольцев и длительной в/в инфузии пациентам в отделении интенсивной терапии. Дексмедетомидин демонстрирует 2-компартментную модель распределения. У здоровых до… посмотреть полностью Только для госпитального применения. При температуре 15–25°С.После разведения. Продемонстрирована физическая и химическая стабильность во время применения в течение 24 ч при температуре 25°C.

С микробиологической точки зрения этот продукт следует применять немедленно. Если не … посмотреть полностью

Концентрат для приготовления раствора для инфузий1 млдексмедетомидин100 мкг

2 мл – ампулы (5) – упаковки ячейковые контурные пластиковые (1) – пачки картонные.5 мл – ампулы (5) – упаковки ячейковые контурные пластиковые (5) – пачки … посмотреть полностью

Не нашли нужно информации?
Еще более полную инструкцию к препарату «дексдор (dexdor)» можно найти здесь:

pro-tabletki.info /дексдор (dexdor)

Уважаемые врачи!

Источник: http://www.provizor-online.ru/2014/10/dexdor_1376/

Дексдор: состав, показания, дозировка, побочные эффекты

Дексдор (Dexdor) - инструкция по применению

Данный лекарственный препарат относится к группе седативных средств. Основное действующее вещество – дексмедетомидин, селективный агонист α2-адренорецепторов, обладающий большим количеством фармацевтических свойств.

Имеет симпатолитический эффект благодаря способности снижать высвобождение норадреналина из окончаний симпатических нервов.

Седативные свойства обусловлены способностью снижать возбуждение в головном мозге.

Дексмедетомидин производит также анальгезирующее и анестезирующее анальгетик-сберегающее действие.

Сердечно-сосудистый эффект дозозависим: при длительной инфузии производит центральный эффект, вызывая снижение частоты сердечных сокращений и понижая артериальное давления. Применение высоких доз вызывает в большинстве периферическую вазоконстрикцию, которая обеспечивает повышение общего сосудистого сопротивления, увеличивает брадикардию.

Не угнетает дыхание, если принимается в качестве монотерапии, пациентами, не имеющими проблем с дыхательными путями.

Снижает потребность в дополнительной седации.

Состав и форма выпуска

Основное действующее вещество препарата – дексмедетомидина гидрохлорид (эквивалентен дексмедетомидину). В качестве вспомогательных веществ выступает натрия хлорид и вода для инъекций.

Выпускается в виде концентрата для изготовления инфузионного раствора, разлитым по 2 и по 4 мл во флаконе, где 1 мл содержит 100 мкг дексмедетомидина.

Показания

Данное лекарственное средство рекомендуется применять при седации легкой и умеренной степени у взрослых пациентов, которые находятся на стационарном лечении в отделении анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии, после интубации.

Применяется, если требуемая глубина седации не превышает пробуждение в ответ на ую стимуляцию (соответствует диапазону от 0 до -3 баллов по шкале возбуждения-седации Ричмонда (RASS)).

Противопоказания

Не применяется, если у пациента наблюдается повышенная чувствительность (аллергия) относительно одного из компонентов, которые входят в состав препарата.

Противопоказан, если у пациента наблюдается:

– атриовентрикулярная блокада II-I1I степени (если у пациента отсутствует искусственный водитель ритма);

– неконтролируемая артериальная гипотензия;

– острая цереброваскулярная патология.

Противопоказано применение в педиатрии.

Применение при беременности и кормлении грудью

Не применяется для лечения беременных женщин.

Если есть необходимость принимать данный препарат, то на время лечения лактацию (грудное кормление) следует приостановить.

Способ применения и дозы

Данное лекарственное средство Дексдор применяется инъекционно в условиях стационара. Конкретная доза и длительность лечения назначается и корректируется опытным лечащим врачом.

Данный препарат – мощное средство, поэтому препарат вводят инфузионно, крайне медленно, чем хуже состояние пациента, тем медленнее введение.

Пациенты, у которых применяется механическая вентиляция и седация, можно переводить на дексмедетомидин при начальной скорости введения 0,7 мкг на 1 кг в час, затем следует коррекция дозы в пределах от 0,2 до 1,4 мкг на 1 кг веса тела в час, для достижения желаемого уровня седации, в зависимости от реакции пациента. Для ослабленных пациентов следует рассмотреть более низкую начальную скорость инфузии.

Максимальная дозировка – 1,4 мкг на 1 кг веса пациента в час. При отсутствии реакции пациента переводят на другие препараты.

Препарат не вводят долее 14 дней подряд.

Препарат разводится в растворе Рингера, декстрозы (5%), маннитола или 0,9% раствор натрия хлорида.

Передозировка

В случае передозировки реакций, свидетельствовавших об интоксикации, не сообщалось. Передозировка в дозе 60 мкг на 1 кг веса пациента в час вызвала такие симптомы как:

– брадикардия;

– артериальная гипотензия;

– чрезмерная седация;

– сонливость;

– остановка сердца.

В случае передозировки введение останавливают, проводят симптоматическую, а при необходимости – и реанимационную терапию.

Побочные эффекты

Лечение данным препаратом может вызвать побочные эффекты в виде:

– повышение или снижение артериального давления;

– брадикардия;

– гипергликемия, гипогликемия, ажитация;

– тахикардия, инфаркт миокарда, ишемия;

– угнетение дыхания, одышка, апноэ;

– тошнота, рвота, сухость во рту.

В случае, если вследствие приема данного препарата появились какие-либо необычные побочные эффекты, следует обратиться к лечащему врачу по поводу возможных изменений схемы лечения.

Условия и сроки хранения

Срок годности препарата – не более 3 лет от даты производства, указанной на упаковке.

Хранить в сухом месте, недоступном для детей, при температуре не выше 25°С.

После приготовления раствора препарат сохраняет свои свойства в течение 24 часов, при температуре от 2 до 8°С.

Источник: https://www.obozrevatel.com/health/lekarstva/deksdor.htm

Поделиться:
Нет комментариев

  Добавить комментарий

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.